El sistema fiscal d’Andorra
Notícies per a l’inversor

Andorra: un sistema fiscal atractiu

El sistema fiscal del Principat d’Andorra, amb les seves normes tributàries i els seus impostos, converteix Andorra una destinació privilegiada per als inversors estrangers.

Un marc fiscal atractiu

Cal destacar que a Andorra no hi ha impost de successions ni impost sobre el patrimoni, i que els interessos bancaris només tributen a partir de 3 000€/any. Els diferents impostos que existeixen a Andorra comporten molts avantatges, ja sigui per a les persones físiques, residents o no al Principat, com per a les empreses andorranes.

Avantatges del sistema fiscal d’Andorra per a les empreses andorranes

A Andorra les empreses estan subjectes a 2 impostos principals: l’Impost de Societats (IS) i l’Impost General Indirecte (IGI), i, de manera indirecta per afectar als titulars de l’empresa, a un tercer: l’IRPF.

Impost de Societats (IS)

Introduït el 2012 i amb un tipus màxim del 10%, l’Impost de Societats (IS) grava els beneficis realitzats per les empreses. A Andorra, el sistema fiscal preveu avantatges particulars durant els tres primers anys d’activitat. Aquest impost no grava als holdings que tenen accions en altres societats matriculades fora del país. 
S’ha de precisar que Espanya i Andorra han arribat a un acord bilateral per impedir la doble imposició en relació amb la fiscalitat andorrana de les empreses.

Impost General Indirecte (IGI)

Introduït el 2013, és l’equivalent de l’IVA espanyol, però el seu tipus general és molt més baix: 4,5%. Aquest impost s’aplica sobre l’import de la prestació de serveis o del de la mercaderia. L’ IGI no grava l’exportació de béns o de serveis.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Introduït el 2015, aquest impost grava la renda de les persones físiques i, per tant, des d’un punt de vista jurídic, no grava directament les empreses andorranes. El que si grava aquest impost és l’activitat professional dels particulars que posseeixen una empresa o que resideixen més de 183 dies a l’any a Andorra.

Avantatges de la fiscalitat andorrana per a les persones físiques

L’ IRPF: qui i què grava?

Subjectes tributaris:

 • Tota persona que resideix en territori andorrà més de 183 dies per any civil
 • Tota persona que exerceix una activitat econòmica en el territori andorrà, o que disposa d’interessos econòmics que generen beneficis directes o indirectes al Principat d’Andorra.

L’ IRPF grava las rendes següents:

 • La renda d’ una professió o d’una activitat: remuneració, salaris, primes;
 • La renda que prové de l’explotació de béns immobles, especialment els béns locatius;
 • La renda de les activitats econòmiques, com ara les activitats comercials, professionals i d’administració
 • La renda de béns o de drets mobiliaris, com ara els interessos bancaris
 • La renda que prové del canvi de la composició dels guanys actius o de pèrdues de capital

L’ IRPF té un tipus màxim del 10%. És inexistent quan la renda no supera els 24 000€ anuals, i és del 5% per a les rendes d’entre 24 000€ i 40 000€ anuals.

Les adquisicions a títol gratuït (herències i donacions) no estan gravades per l’Impost sobre la Renda.

Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR)

Andorra és un país atractiu i les autoritats andorranes han hagut de tenir en compte els no residents que volen beneficiar-se dels avantatges que ofereix el país. Els no residents són, per exemple, els treballadors fronterers que viuen a Espanya o a França i que exerceixen la seva activitat professional a Andorra, o bé les persones que treballen puntualment a Andorra per un període breu de temps. Aquestes persones, ja que gaudeixen dels avantatges del país pirenaic, estan subjectes a la fiscalitat andorrana via l’IRNR i són, per exemple:

 • Empreses proveïdores de serveis (reparació, lloguer immobiliari, etc.)
 • Professors, professionals de la formació, assistents tècnics
 • Artistes
 • Treballadors fronterers afiliats a la CASS

Segons la fiscalitat andorrana, el tipus de l’impost és del 10% de la renda percebuda.

Una fiscalitat atractiva per als inversors estrangers a Andorra

Un sistema fiscal que afavoreix la inversió immobiliària

L’Impost sobre la Plusvàlua i la legislació sobre els allotjaments turístics afavoreixen la inversió immobiliària a Andorra per part dels inversors estrangers.

La Plusvàlua a Andorra

Aquest impost, introduït a Andorra l’any 2006, grava la venda d’un bé immoble que s’hagi adquirit menys de 10 anys abans de la venda i es paga en el moment de la venda del bé. El Govern efectua una retenció del 5% de l’import de la plusvàlua durant un període de 3 a 6 mesos per tal de poder verificar que no existeixen sancions administratives en curs i per controlar el valor del bé declarat.

Cóm es calcula la Plusvàlua? Tot depèn dels anys durant els quals el bé immoble hagi estat propietat del venedor: si el bé ha estat en la possessió de la mateixa persona durant més de 10 anys, no hi ha plusvàlua. Pels béns que no han estat en possessió del mateix propietari durant 10 anys, el càlcul es fa amb un coeficient corrector que fixa el Govern andorrà. El tipus de la Plusvàlua pot oscil·lar entre un 1% i un 15%.

Legislació sobre els allotjaments turístics al Principat

Si vol comprar un apartament a Andorra per llogar-lo com a apartament turístic, haurà de sotmetre’s a la fiscalitat andorrana i, més concretament, a la llei d’allotjaments turístics, actualitzada el 2017. Aquesta llei requereix que es declari el lloguer temporal al Ministeri de Turisme i que s’obtingui un número de registre per cada unitat immobiliària. Aquest número permet la pràctica d’aquesta activitat i atorga una classificació segons els criteris del mateix ministeri.
Per garantir una qualitat locativa i facilitar el lloguer de la seva inversió immobiliària, la legislació andorrana ha establert un sistema d’estrelles idèntic al sistema existent a Andorra per als hotels. La classificació dels pisos es fa segons criteris internacionals: equipament de la cuina, del bany, etc...

Els notaris, especialistes fiscals del Principat d’Andorra

Amb els seus aproximadament 78.000 habitants, Andorra únicament té 5 notaris, és a dir, 1 notari per cada 15.000 habitants. Li adjuntem les dades de contacte d’alguns dels notaris del Principat:

 • Bartumeu Martinez, Isidre
  C. Prat de la Creu, 36, andorra la Vella
  Tel +376.801.000
 • Notaria Rosa Ferrandiz
  Bda del Moli, 9, 1-5, Andorra la Vella
  Tel +376.802.660
 • Rodriguez Miñana, Joan Carles
  Av. Carlemany, 105, 5-3, Escaldes-Engordany
  Tel +376.890.030

Les despeses d’adquisició d’un bé immobiliari en el moment de la firma definitiva de l’escriptura de compravenda són les següents:

 • 1% del preu de venda en concepte de despeses notarials
  4% del valor del bé immoble en concepte d’ITP (Impost sobre les Transmissions Patrimonials). Els notaris recapten aquest impost en nom del Govern.
Pont Tibetà de Canillo

Zoom

Pont Tibetà de Canillo

Dues temporades més

Notícies

Dues temporades més

02.08.2023

Amb el retorn a la Lliga Endesa, Molines Patrimonis no ha volgut faltar a la seva cita, i renova el compromís per dues temporades més. Una (...)

Llegir més
Totes les notícies